KLIMAAFTRYK & SAMFUNDSANSVAR

Hos STEFFCA tager vi vores samfundsansvar og klimaaftryk alvorligt. Vi ønsker at have fokus på klima, miljø og mennesker samtidig med, at vi driver en ansvarlig og økonomisk forretning.

Som en af Danmarks førende leverandører af paknings- og tætningsløsninger har vi et ansvar for, at vores forretning bidrager til en mere bæredygtig verden.

Vi ser det det som et samfundsansvar, at vores pakninger er produceret i de bedste materialer og med de helt rigtige specifikationer, for dermed at minimere risikoen for lækager, hvilket kan have store konsekvenser både for klima, miljø og mennesker.

Vi arbejder systematisk og vedholdende for at igangsætte væsentlige indsatser. I 2023 har vi opdateret vores bæredygtighedsstrategi. Vores prioriterede fokusområder er ansvarligt sortiment, bæredygtig drift og at være en attraktiv arbejdsplads.

INDSATSOMRÅDER
Vores sortiment består af pakninger og tætninger samt tekniske isoleringsløsninger og afsløring af syrelækager i høj kvalitet. Vi fokuserer på et ansvarligt sortiment gennem tre indsatsområder:

LEVERANDØRSTYRING
Vi vil arbejde aktivt med vores leverandører for at sikre en ansvarlig produktion samt sikre, at vores leverandører overholder etiske standarder. Vi er i gang med at implementere Leverandør Code of Conduct og procedurer for risikovurderinger.

BÆREDYGTIGE MATERIALER
Vi udnytter så meget af vores materiale som muligt i dag. Vi vægter at udskifte vores maskiner til nye højteknologiske maskiner for derigennem at opnå bedre energi- og ressourceudnyttelse.

Vi vil blive bedre til at sikre genanvendelse, så vores materiale recirkuleres og kan bruges igen til andre formål.

Vi har fokus på emballage med FSC certificeringer for at være med til et mere ansvarligt emballageforbrug.

PRODUKTSIKKERHED
Vi har fokus på produktsikkerhed, som er grundlæggende for vores virksomhed. For os er det en basisfaktor for at levere til vores kunder. Vi er ISO 9001:2015 certificeret og er godkendt til at håndtere fødevarekontaktmaterialer.

NYE INDSATSOMRÅDER
Som produktionsvirksomhed bruger vi strøm i vores produktion. Vi har primært haft fokus på at minimere vores energiforbrug gennem en række tiltag. Vi udvider vores fokus til at inkludere nye indsatsområder, der kan hjælpe os med at minimere vores negative påvirkning af naturressourcer og klimaet.

AFFALD
Vi har implementeret et nyt affaldssystem jf. Affaldsbekendtgørelsen. Vi har fokus på at sortere korrekt for at øge genanvendelsesgraden.

ENERGI
Vi kører i dag med eldrevne trucks i produktionen og har etableret 6 ladestandere til elbiler på vores parkeringsplads til medarbejdere og kunder. Vi har udskiftet vores lys til LED lys og monteret sensorer for at minimere vores elforbrug.

Vi vægter at udskifte vores maskiner til nye højteknologiske maskiner for derigennem at opnå bedre energiudnyttelse. 

TRANSPORT
Vi forventer på sigt at udskifte vores 6 firmabiler til elbiler. Vi har på nuværende tidspunkt 4 hybridbiler.

KLIMA
Vi har fået et overblik over vores direkte og indirekte klimapåvirkninger. Vi har beregnet vores direkte CO2-udledninger (scope 1) og indirekte CO2-udledninger (scope 2).

Vi har også afdækket vores scope 3 udledninger i leverandør- og kundeleddene.

Vi opvarmer hovedsageligt vores produktionshaller med overskudsvarmen fra vores maskinpark, som kanaliseres til andre haller, hvor det bruges til opvarmning.

 

ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS
Vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads for dermed bedre at kunne tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere. Det er vigtigt for os, at alle vores medarbejdere trives, udvikles og støttes til en sundere livsstil.

Vi har desuden fokus på vigtigheden af at kommunikere hvilke bæredygtige tiltag vi bidrager og arbejder med, for dermed at blive en attraktiv arbejdsplads. Vi øger fokus på den attraktive arbejdsplads gennem tre indsatsområder:


ARBEJDSSIKKERHED OG -SUNDHED
Vi har fokus på arbejdssikkerhed og -sundhed. Vi ønsker, at vores medarbejdere kan gå sikkert på arbejde, og vi vil hjælpe hinanden til at værne om et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

STEFFCA opfordrer til, at alle ansatte deltager på et ugentligt gåhold. Desuden tilbydes alle ansatte dagligt frugt og grønt.

Alle ansatte er tilmeldt en sundhedsforsikring. Dette har vi gjort for at give vores ansatte de bedste muligheder, hvis de får brug for en behandling. Alle ansatte tilbydes ligeledes influenzavaccination, da sygdommen for nogle kan være ekstra alvorlig.

Vi tilbyder alle medarbejdere en kantineordning, for dermed at sikre, at alle har mulighed for at få en sund og varieret kost.

MEDARBEJDERUDVIKLING
Vi involverer alle ansatte i at skabe en god arbejdsplads i fællesskab. Vi har bl.a. afholdt en medarbejder-workshop, hvor vi er blevet enige om en række fokusområder, f.eks. indenfor sundhed.

Vi ønsker at være en rummelig arbejdsplads og vil gerne hjælpe mennesker på kanten af arbejdsmarkedet i job. Vi har tilknyttet en mentor til at støtte disse medarbejdere, da vi ser det som vores ansvar at få udviklet og hjulpet den enkelte godt videre. Vi tilbyder desuden skåne- og fleksjob til ansatte, der i forbindelse med sygdom får nedsat arbejdsevne. Vi ønsker at fastholde vores ansatte længst muligt i vores virksomhed.

Vi har fokus på at klæde nye medarbejdere på til vores arbejdsplads. Vi har en personalehåndbog, og vi har fokus på løbende udvikling af vores medarbejdere gennem relevante kurser og uddannelser.

GOD SELSKABSLEDELSE
Vi støtter forskellige initiativer i lokalsamfundet.

Gennem Røde Kors i Danmark har vi doneret til ukrainere, som er på flugt fra krigen.

Vi har doneret til Danmarks Indsamlingen, da vi gerne vil være med til at give verdens børn en bedre fremtid.

Meget få går gennem livet uden at blive berørt af kræft, enten som patient eller pårørende. For 1 ud af 3 får kræft, inden de fylder 75 år. Det er rigtig mange, og derfor har vi valgt at donere til Knæk Cancer.

Vi er sponsor for Odense håndbolds kvindeligahold.

Vi har bl.a. fokus på et internt Code of Conduct, der kan hjælpe os med anti-korruption.

Vores prioriteringer støtter primært tre af FNs verdensmål:

 

VERDENSMÅL 8: ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST
Målet handler om at fremme økonomisk vækst ved at skabe højere produktivitet og teknologiske gennembrud og opnå fuld og produktiv beskæftigelse og anstændige jobs for alle kvinder og mænd.

VERDENSMÅL 12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION
Målet handler om effektiv styring af vores fælles naturressourcer, og måden vi bortskaffer giftigt affald og forurenende stoffer samt at tilskynde industrier, virksomheder og forbrugere til at genbruge og reducere deres affald.


VERDENSMÅL 13: KLIMAINDSATS
Målet handler om at handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser ved at begrænse stigningen af den globale gennemsnitstemperatur til 1,5 grader over det førindustrielle niveau og styrke modstandsdygtighed og klimatilpasning i sårbare regioner.

KLIMARAPPORT

SCOPE 1, 2 & 3 EMISSIONS

Som en af Danmarks førende leverandører af paknings- og tætningsløsninger har vi et ansvar for, at vores forretning bidrager til en mere bæredygtig verden. 

Tak for din besked! Vi vender tilbage til dig snarest muligt.