SÅDAN FÅR DU EN TÆT PAKNING MED EN LANG LEVETID

Ved flangesamlinger anvendes pakninger for at sikre optimal tætning. Hvis du vil undgå lækage og en unødvendig kort levetid, er der en række forhold, som du skal have fokus på.

MEST ALMINDELIGE FEJL
Der er en række fejl, som bør undgås i forbindelse med tætning af flangesamlinger med pakninger. De mest almindelige fejl er forkert valg af pakningsmateriale, forkert ruhed på flangeoverfladen, urene eller fedtede flangeoverflader, manglende smøring af bolte, møtrikker og skiver og manglende brug af skiver.

FORKERTE SMØREMIDLER
Vi oplever jævnligt misforståelser, når det handler om anvendelse af smøremidler i forbindelse med montering af pakninger ved flangesamlinger. I værste tilfælde kan en forkert anvendelse af smøremidler skabe den stik modsatte effekt af den ønskede, så man står med en utæt flangesamling og oveni nogle pakninger med meget kort levetid.

KORREKT og FORKERT ANVENDELSE AF SMØREMIDDEL
De fire søjler viser forskellig anvendelse af henholdsvis smøremiddel og møtrik, bolt og skive ved montering af pakninger på flangesamlinger. I alle fire forsøg er bolte spændt med 100 newtonmeter.

  • Søjle t.v. viser korrekt fremgangsmåde: Tilspænding (torque) 100,8 newtonmeter, Kraft: 47,16 kilonewton,
    Friktion: 0,09, Tab: 0,09 procent. Her er anvendt smurt bolt, møtrik og skive.
  • Søjle nr. 2 fra venstre viser bespænding med Tab på 38,4 pct. Her er anvendt smurt bolt, ikke-smurt møtrik og ingen skive.
  • Søjle nr. 2 fra højre viser bespænding med Tab på 38,8 pct. Her er anvendt ikke-smurt bolt, møtrik og skive.
  • Søjle til højre viser bespænding med Tab på 63 procent. Her er anvendt ikke-smurt bolt og møtrik og ingen skive.

Tabet af kraften i bolten er lineært med tabet af fladetryk på pakningen.

 

BOLTE OG MØTRIKKER
Bolte og møtrikker afrenses grundigt og smøres med Molykote 1000, pasta. Husk også at anvende smurte skiver. Det er utroligt vigtigt at være omhyggelig med dette. På figur 1 kan man se, hvor meget fladetryk man mister ved ikke at smøre bolte eller undlade at bruge skiver.

Der skal bruges både bolte, møtrikker og skiver, som alle smøres med Molykote 1000, pasta.

 

UNDGÅ KOBBERFEDT
Undgå at smøre kobberfedt på pakningen, fordi den så er nemmere at skifte. Fedt skaber en ”glidebane” for pakningen, som derved ødelægges pga. manglende friktion. Derved falder fladetrykket på pakningen med op til 70%. Vær dog opmærksom på, at fiberplader er behandlet med anti-stick overflade, så den type plade kræver et minimum af afrensning ved udskiftning.

 

MANGLENDE AFFEDTNING
Et andet problem er manglende affedtning og afrensning af flangeflader inden montering af pakninger. Særligt ved olierør opstår der jævnligt problemer med manglende afrensning af flangerne, inden man begynder at montere pakninger. Flangerne skal rengøres, ellers risikerer man at skulle skifte pakningen igen.

 

RUHED PÅ FLANGEOVERFLADEN
Pakningen skal monterers direkte på den rene overflade, hvor der anbefales en ruhed på Ra= 3 til 6 mikrometer. En helt glat overflade mangler friktion, som er nødvendig for en stabil montering af pakninger.

KRYDSSPÆNDING OG MODSAT KRYDSSPÆNDING
Analyser viser, at der med visse bløde typer pakninger med fordel kan anvendes både krydsspænding og modsat-krydsspænding.

Denne fremgangsmåde sikrer et jævnt fordelt fladetryk på den enkelte pakning.

  • Ved hårde pakninger, som fiberpakninger f.eks. STEFFCA Universal, krydsspændes i tre step 30-60-100% med fast rækkefølge 1-2-3-4 (som vist - A).

  • Ved bløde pakninger som f.eks. ekspanderet grafit og PTFE krydsspændes først og derefter i modsat (invers) retning i fire step 25-50-75-100% med skiftende rækkefølge 1-2-3-4, 2-1-4-3, 1-2-3-4, 2-1-4-3 (som vist - B).

SPÆNDING AF MOMENT
Det er vigtigt at anvende en kalibreret momentnøgle. Ved hårde pakninger, som fiberpakninge f.eks. STEFFCA Universal, krydsspændes i tre step 30-60-100%.

Ved bløde pakninger, som f.eks. ekspanderet grafit og PTFE, krydsspændes først og derefter i modsat retning i fire step 25-50-75-100%.

Test foretaget af Donit, som er vores pakningsplade leverandør, viser tydeligt en mere jævn fordeling af fladetrykket ved at krydsspænde med inverterende (modsatgående) retning. Dette bevirker at fladetrykket på pakningen øges med op til 15% på svageste punkt. 4-trinsmetoden vil selvfølgelig også kunne anvendes på fiberpakninger, dog med mindre effekt. Se i øvrigt figur 2.

Bliver en fiberpakning utæt, må den ikke efterspændes, men skal skiftes, mens derimod PTFE, rene grafitpakninger og spiralvundne pakninger kan efterspændes.KORREKT TILSPÆNDINGSMOMENT
Hos STEFFCA benytter vi et kalkulationsprogram til at udregne det korrekte tilspændingsmoment. Momentet udregnes ud fra de enkelte pakningsmaterialers M- og Y-værdier.

 

VALG AF PAKNINGSMATERIALE
For at vælge korrekt pakningsmateriale skal man som minimum kende medie, tryk og temperatur. For at beregne tilspændingsmoment korrekt skal man yderligere kende flangetypen, boltkvaliteten og udformning af pakningen.

Tykkelse vælges ud fra flangens overflade, eventuelle skævheder etc. Som udgangspunkt foretrækkes så tynd en pakning som muligt, der dog skal kunne udligne eventuelle skævheder. Jo tykkere pakning, desto større krav til moment, samt hvor stor pakningsflade mediet kommer i berøring med.

Tak for din besked! Vi vender tilbage til dig snarest muligt.