Nordic Sugar, der producerer sukker fra sukkerroer til både danske og udenlandske markeder, har fokus på at reducere CO2-udledningen og valgte derfor STEFFCAs isoleringsløsning.


CO2-aftryk
Det er vigtigt at reducere vores CO2-udledning for at bekæmpe de massive klimaændringer, vi ser overalt i verden lige nu. De fleste virksomheder arbejder på at kortlægge deres emissioner for at få et overblik over, hvor de bedst kan reducere deres CO2-aftryk.


Ekstra Gevinst
Mange virksomheder har fået øjnene op for, at STEFFCAs isoleringsløsninger er en nem måde at reducere CO2-udledningen på. Dette har også den sidegevinst, at virksomhederne samtidig reducerer deres energiforbrug. Alt dette er dokumenteret i den energirapport, vi altid udarbejder i forbindelse med opmåling af de enheder, der skal isoleres. Der er også en stor gevinst i, at temperaturen falder markant i de områder, der isoleres, hvilket bidrager til et bedre arbejdsmiljø.

Energirapport
Efter opmålingen udarbejdes en energiberegning for de enheder, der skal isoleres. Beregningen viser energiforbruget før og efter isolering af enhederne, og opmålingen danner samtidig grundlaget for de skræddersyede isoleringspuder, der syes til de pågældende enheder. Vi udregner også den samlede tilbagebetalingstid. Alt dette samles i en energirapport, som danner grundlag for STEFFCAs isoleringsløsninger.

 

Nordic Sugars Besparelser
STEFFCAs isoleringsløsning betyder, at Nordic Sugar årligt vil opnå følgende besparelser:

  • Reducere energiforbruget med: 325.587 kWh
  • Reducere CO2-udledningen med: 65.117 kg CO2

 

Tilskud til Energibesparelse
Via vores samarbejde med energirådgivere kan vi hjælpe vores kunder med at opnå tilskud til investering i STEFFCAs isoleringsløsninger. Tilskuddet kan dække op til 30% af investeringen.

Isoleringsløsninger
skræddersyede isoleringspuder

Download vores brochure på isoleringsløsninger og bliv klogere på de store energibesparelser du kan opnå.

Tak for din besked! Vi vender tilbage til dig snarest muligt.