SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

LEVERING
Alle leveringer og priser gælder ab lager, og forsendelser til kunden sker for kundens regning og risiko, med mindre andet er aftalt. Forsendelsesmåde vælges efter bedste skøn og uden ansvar for eventuelle fragtdifferencer. Alle priser er eksklusiv moms.

LEVERINGSTID
Lagervarer afsendes normalt inden for 24 timer. Specialfremstillede eller specialhjemtagne varer leveres ifølge aftale med STEFFCA.


BETALING

Betalingsbetingelserne er 30 dage netto. Ved betaling efter dette tidspunkt forrentes fakturabeløbet med 2 procent per påbegyndt måned fra forfaldsdatoen at regne.


GARANTI

Der ydes garanti for fabrikationsfejl på det leverede, som kan tilskrives STEFFCA. Såfremt den mangelfulde vare i en periode af 12 måneder fra leveringsdatoen sendes retur til STEFFCA, vil varen blive ombyttet vederlagsfrit.


ANSVARSBEGRÆNSNING

Ved STEFFCAs misligholdelse af aftalen såsom ved mangler, forsinket levering m.v. som følge af fejl og forsømmelse hos STEFFCA, yder STEFFCA erstatning efter dansk rets almindelige regler, idet indirekte tab såsom driftstab, tidstab, tabt avance, dagbøder og lignende dog ikke erstattes.

ANNULLERING AF ORDRER
Annullering af lagervarer kan kun ske efter nærmere aftale med STEFFCA. Såfremt der er tale om en specialfremstillet ordre, skal annullering ske før fremstillingen/hjemtagningen af STEFFCA.


REKLAMATIONER

Skal være STEFFCA i hænde senest 14 dage fra leverancens modtagelse.


RETURNERING AF VARER

Specialfremstillede eller specialhjemtagne varer tages ikke retur. Lagervarer tages kun retur ifølge aftale med STEFFCA. For returnering gælder følgende forudsætninger:
Varen skal være leveret inden for de sidste 14 dage
Varen skal være ubrudt og ubeskadiget
Det skal fremgå, med hvem af STEFFCAs medarbejdere aftalen er indgået
Årsagen til returneringen.
Ved kreditering vil porto/fragt ikke blive krediteret.


KREDITVURDERING

STEFFCA opdaterer løbende kunde- og kreditoplysninger ved at tilmelde og indhente oplysninger fra CVR samt godkendte kreditoplysningsbureauer.


TILBUD

Ethvert tilbud er under forudsætning af endelig kreditgodkendelse hos STEFFCA.


GYLDIGHED

Ovenstående betingelser er gældende, med mindre andet er skriftligt aftalt.

Tak for din besked! Vi vender tilbage til dig snarest muligt.