Attraktiv arbejdsplads

Vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads for dermed bedre at kunne tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere. Det er vigtigt for os, at alle vores medarbejdere trives, udvikles og støttes til en sundere livsstil.


ARBEJDSSIKKERHED OG -SUNDHED
Vi har fokus på arbejdssikkerhed og -sundhed. Vi ønsker, at vores medarbejdere kan gå sikkert på arbejde, og vi vil hjælpe hinanden til at værne om et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Vi tolererer ikke chikane og mobning.

STEFFCA opfordrer til, at alle ansatte deltager på et ugentligt gåhold. Desuden tilbydes alle ansatte dagligt frugt og grønt, samt en kantineordning, for at fremme en sund og varieret kost for alle.

Alle ansatte er tilmeldt en sundhedsforsikring. Dette gør vi for at sikre, at vores ansatte har adgang til de bedste behandlingsmuligheder, hvis behovet opstår. Alle ansatte tilbydes ligeledes influenzavaccination, da sygdommen for nogle kan være ekstra alvorlig.

 

MEDARBEJDERUDVIKLING
Vi involverer alle ansatte i at skabe en god arbejdsplads i fællesskab. Vi har bl.a. afholdt en medarbejder-workshop, hvor vi er blevet enige om en række fokusområder, f.eks. indenfor sundhed.

Vi ønsker at være en rummelig arbejdsplads og vil gerne hjælpe mennesker på kanten af arbejdsmarkedet i job. STEFFCA tilbyder derfor udvikling og afklaring af arbejdsevnen for personer, som har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Vi har tilknyttet en mentor til at støtte disse medarbejdere, da vi ser det som vores ansvar at få udviklet og hjulpet den enkelte godt videre. Vi tilbyder desuden skåne- og fleksjob til ansatte, der i forbindelse med sygdom får nedsat arbejdsevne, da vi ønsker at fastholde vores ansatte længst muligt i vores virksomhed.

Vi har fokus på at klæde nye medarbejdere på til vores arbejdsplads. Vi har en personalehåndbog, og vi har fokus på løbende udvikling af vores medarbejdere gennem relevante kurser og uddannelser.

STEFFCAholdet

Det er vigtigt for os, at vores medarbejdere føler sig som en del af fællesskabet på STEFFCAholdet. Vi arrangerer derfor jævnligt fællesarrangementer for at styrke vores sociale relationer. Et lille udpluk af events:

HÅNDBOLDKAMP
Hele STEFFCAholdet har flere gange været inviteret til VIP-events, hvor vi har set Odense Håndbolds kvindeligahold, som STEFFCA er sponsor for. Det er en hyggelig og sjov aften, som starter med fællesspisning og derefter ud på tribunen, hvor der bliver heppet på bedste vis.

TOUR-DE-FRANCE
Hele STEFFCAholdet og deres partnere var inviteret med, da Touren ramte Nyborg. Det var en kæmpe oplevelse for os alle at opleve Tour de France-stemningen. Festen fortsatte på Sinatur Hotel Storebælt og sluttede først næste dag med morgenmad til alle.

 

PUSTERUM TIL HJERNERNE
Event med Niels Krøjgaard, hvor hjernerne fik noget andet at tænke på end pakninger og tætninger. Niels gav et forrygende show med svindel, bedrag, ægte psykologi og showmanship.


TEAMBUILDING
Sejlads i det Sydfynske Øhav med Martin Steffensen (direktør og ejer) som skipper. Vi blev delt ind i 6 teams, hvor hvert team fik tildelt en hel dag på. For nogle var det rigtig meget out of comfort zone, for andre var det skønt med en anderledes dag, men for alle gjaldt det, at det var fantastisk med en hel dag sammen med de nærmeste kollegaer.

Det hele kulminerede med en fest, som blev afholdt på ægte STEFFCA manér, med pølsevogn, fadøl, gin bar, musik og glade kollegaer.

God ledelsesstil

LEDELSESADFÆRDSKODEKS
Vores ledelseskultur bygger på transparent og etisk ledelse, hvor overholdelse af lovgivning er en selvfølge. Vi engagerer os i klimaet, miljøet og menneskelige forhold, mens vi opretholder en ansvarlig økonomisk drift.

INTERN ADFÆRDSKODEKS
Vores virksomhedskultur er forankret i vores adfærdskodeks. Det er vigtigt for os, at hver enkelt medarbejder ikke kun overholder lovgivning, men også støttes til at handle med integritet og ansvarlighed. Vi har nedskrevet vigtige politikker i vores personalehåndbog.

LEVERANDØRSTYRING
Vi vil arbejde aktivt med vores leverandører for at sikre en ansvarlig produktion samt sikre, at vores leverandører overholder etiske standarder. Risikovurdering i hele værdikæden er en del af vores strategiske arbejde.

DONATIONER/SPONSORARTER
Det er vigtigt for os at støtte initiativer, der bidrager til større social ansvarlighed.

STEFFCA støtter lokalsamfundet bl.a. gennem Nyborg Voldspil og SUS Nyborg. Vi er desuden sponsor for Odense håndbolds kvindeligahold.

Gennem Røde Kors i Danmark har vi doneret til ukrainere, som er på flugt fra krigen.

Vi har doneret til Danmarks Indsamlingen, da vi gerne vil være med til at give verdens børn en bedre fremtid.

Meget få går gennem livet uden at blive berørt af kræft, enten som patient eller pårørende. For 1 ud af 3 får kræft, inden de fylder 75 år. Det er rigtig mange, og derfor har vi valgt at donere til Knæk Cancer.

Tak for din besked! Vi vender tilbage til dig snarest muligt.