SAMFUNDSANSVAR

Hos STEFFCA tager vi vores samfundsansvar og klimaaftryk alvorligt. Vi ønsker at have fokus på klima, miljø og mennesker samtidig med, at vi driver en ansvarlig og økonomisk forretning.

Som en af Danmarks førende leverandører af paknings- og tætningsløsninger har vi et ansvar for, at vores forretning bidrager til en mere bæredygtig verden.

Vi ser det det som et samfundsansvar, at vores pakninger er produceret i de bedste materialer og med de helt rigtige specifikationer, for dermed at minimere risikoen for lækager, hvilket kan have store konsekvenser både for klima, miljø og mennesker.

Vi arbejder systematisk og vedholdende for at igangsætte væsentlige indsatser. I 2023 har vi opdateret vores bæredygtighedsstrategi. Vores prioriterede fokusområder er ansvarligt sortiment, bæredygtig drift og at være en attraktiv arbejdsplads. Læs mere om ansvarligt sortiment og bæredygtig drift på dette link. 

ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS

MEDARBEJDERE I FOKUS
Vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads for dermed bedre at kunne tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere. Det er vigtigt for os, at alle vores medarbejdere trives, udvikles og støttes til en sundere livsstil.

Vi har desuden fokus på vigtigheden af at kommunikere hvilke bæredygtige tiltag vi bidrager og arbejder med, for dermed at blive en attraktiv arbejdsplads. Vi øger fokus på den attraktive arbejdsplads gennem tre indsatsområder:

ARBEJDSSIKKERHED OG -SUNDHED
Vi har fokus på arbejdssikkerhed og -sundhed. Vi ønsker, at vores medarbejdere kan gå sikkert på arbejde, og vi vil hjælpe hinanden til at værne om et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

STEFFCA opfordrer til, at alle ansatte deltager på et ugentligt gåhold. Desuden tilbydes alle ansatte dagligt frugt og grønt.

Alle ansatte er tilmeldt en sundhedsforsikring. Dette har vi gjort for at give vores ansatte de bedste muligheder, hvis de får brug for en behandling. Alle ansatte tilbydes ligeledes influenzavaccination, da sygdommen for nogle kan være ekstra alvorlig.

Vi tilbyder alle medarbejdere en kantineordning, for dermed at sikre, at alle har mulighed for at få en sund og varieret kost.

MEDARBEJDERUDVIKLING
Vi involverer alle ansatte i at skabe en god arbejdsplads i fællesskab. Vi har bl.a. afholdt en medarbejder-workshop, hvor vi er blevet enige om en række fokusområder, f.eks. indenfor sundhed.

Vi ønsker at være en rummelig arbejdsplads og vil gerne hjælpe mennesker på kanten af arbejdsmarkedet i job. Vi har tilknyttet en mentor til at støtte disse medarbejdere, da vi ser det som vores ansvar at få udviklet og hjulpet den enkelte godt videre. Vi tilbyder desuden skåne- og fleksjob til ansatte, der i forbindelse med sygdom får nedsat arbejdsevne. Vi ønsker at fastholde vores ansatte længst muligt i vores virksomhed.

Vi har fokus på at klæde nye medarbejdere på til vores arbejdsplads. Vi har en personalehåndbog, og vi har fokus på løbende udvikling af vores medarbejdere gennem relevante kurser og uddannelser.

GOD SELSKABSLEDELSE
Vi støtter lokalsamfundet og har gennem Røde Kors i Danmark støttet med en donation til ukrainere, som er på flugt fra krigen.

Vi har doneret til Danmarks Indsamlingen, da vi gerne vil være med til at give verdens børn en bedre fremtid.

Vi har bl.a. fokus på et internt Code of Conduct, der kan hjælpe os med anti-korruption.

SOCIALT ANSVAR

STEFFCA-HOLDET
Vi har indset vigtigheden af, at vores medarbejdere føler sig som en del af fællesskabet på STEFFCAholdet. Vi arrangerer derfor jævnligt fællesarrangementer for at styrke vores medarbejders sociale relationer. Et lille udpluk af events:

HÅNDBOLDKAMP
Vi har alle været til VIP-arrangement, hvor vi har set semifinalekampen Odense Håndbold mod Ikast Håndbold. Det var en hyggelig aften, som startede med fællesspisning og derefter ud på tribunen, hvor der blev heppet på bedste vis.

TOUR-DE-FRANCE
Hele STEFFCAholdet og deres partnere var inviteret med, da Touren ramte Nyborg. Det var en kæmpe oplevelse for os alle at opleve Tour de France-stemningen. Festen fortsatte på Sinatur Hotel Storebælt og sluttede først næste dag med morgenmad til alle.

 

PUSTERUM TIL HJERNERNE
Event med Niels Krøjgaard, hvor hjernerne fik noget andet at tænke på end pakninger og tætninger. Niels gav et forrygende show med svindel, bedrag, ægte psykologi og showmanship.


TEAMBUILDING
Sejlads i det Sydfynske Øhav med Martin Steffensen (direktør og ejer) som skipper. Vi blev delt ind i 6 teams, hvor hvert team fik tildelt en hel dag på. For nogle var det rigtig meget out of comfort zone, for andre var det skønt med en anderledes dag, men for alle gjaldt det, at det var fantastisk med en hel dag sammen med de nærmeste kollegaer.

Det hele kulminerede med en fest, som blev afholdt på ægte STEFFCA manér, med pølsevogn, fadøl, gin bar, musik og glade kollegaer.

Tak for din besked! Vi vender tilbage til dig snarest muligt.