ISOCARE
SKRÆDDERSYEDE ISOLERINGSPUDER

ISOCARE er vores skræddersyede isoleringspuder til flanger, ventiler, pumper med mere.

ISOCARE minimerer varmetab og giver hermed markante energibesparelser, hvor sædvanlig kappeisolering er vanskelig eller mindre effektiv at anvende.

ISOCARE anvendes i for eksempel varmecentraler, produktionsanlæg og forsynings-
installationer.

STEFFCA udarbejder efter opmåling en energiberegning på de enheder, som skal isoleres. Beregningen påviser energitabet før og efter isolering af enhederne, og opmålingen er samtidig grundlaget for de tegninger af isoleringspuderne, som syes specielt til de pågældende enheder.

STEFFCA hjælper også vores kunder med at opnå tilskud til deres energibesparende investeringer.

Via vores samarbejde med Nordic Green Solutions kan vi hjælpe vores kunder med at opnå tilskud til investering i en ISOCARE-løsning. Tilskuddet kan dække op til 50% af investeringen.

ACIDCARE
FUNKTIONEL BEKLÆDNINGSLØSNING

Syrelækager i produktions- og procesanlæg kan nu hurtigt afsløres af ACIDCARE, som er en skræddersyet teknologi, der gør det muligt at gribe ind med det samme - i tilfælde af farlige lækager.

ACIDCARE er en funktionel beklædningsløsning - med dobbelt sikkerhed: Beklædningen afslører hurtigt syrelækager, og den beskytter medarbejdere og udstyr mod fysisk kontakt med syre og syreholdige opløsninger.

Når syren kommer i kontakt med den olivengrønne ACIDCARE-beklædning på indersiden af glasvævet, vil beklædningen ændre farve til gul på ydersiden.

Ved lækager omkring ventiler, flanger og andre steder opstår risiko for udslip af syre. Mange virksomheder bruger ressourcer på at afsløre syrelækager ved at måle sig frem, men med ACIDCARE bliver syrelækager synlige på kort tid. Indtil syrelækagen bliver afsløret, vil ACIDCARE beskytte mod farlig, fysisk kontakt med syren.

Reaktionstiden i ACIDCARE afhænger af mængde og koncentration – men en lækage vil typisk vise sig i løbet af få minutter. ACIDCARE er en skræddersyet løsning, som fremstilles til hver enkelt virksomhed, efter at der er taget nøjagtige mål på det sted, hvor løsningen skal monteres.

Tak for din besked! Vi vender tilbage til dig snarest muligt.