ISOCARE
SKRÄDDARSYDDA ISOLERINGSKUDDAR

ISOCARE är våra skräddarsydda isoleringskuddar för flänsar, ventiler, pumpar m.m.

ISOCARE minimerar värmeförlusten och ger därmed betydande energibesparingar på ställen där vanlig mantelisolering är svår eller mindre effektiv att använda.

ISOCARE används exempelvis i värmeanläggningar, produktionsanläggningar och försörjningsinstallationer.

Efter mätningar tar STEFFCA fram en energiberäkning för enheterna som ska isoleras. Beräkningen visar energiförlusten före och efter isoleringen av enheterna, och mätningarna bildar samtidigt underlaget för ritningarna av isoleringskuddarna som sys specifikt för de aktuella enheterna.

BIDRAG FÖR ENERGIBESPARING
Genom vårt samarbete med Nordic Green Solutions kan vi hjälpa våra kunder att få bidrag för investeringar i en ISOCARE-lösning. Bidraget kan täcka upp till 50 % av investeringen.

ACIDCARE
EN FUNKTIONELL KLÄDSELLÖSNING

Med hjälp av ACIDCARE kan man nu snabbt detektera syraläckage i produktions- och processanläggningar. ACIDCARE är en skräddarsydd teknik som gör det möjligt att ingripa omedelbart när farliga läckor uppstår.

ACIDCARE är en funktionell klädsellösning med dubbel säkerhet: Klädseln detekterar snabbt syraläckage och skyddar anställda och utrustning mot fysisk kontakt med syra- och syrahaltiga lösningar.

När syran kommer i kontakt med den olivgröna ACIDCARE-klädseln på glasvävens insida ändras klädselns färg till gul på utsidan.

Vid läckage runt ventiler, flänsar och andra ställen finns det risk att syra läcker ut. Många företag använder resurser på att detektera syraläckage genom att mäta sig fram, men med ACIDCARE blir syraläckage synliga på kort tid. ACIDCARE skyddar mot farlig fysisk kontakt tills syraläckaget upptäcks.

ACIDCAREs reaktionstid beror på mängden och koncentrationen, men en läcka visar sig vanligtvis inom några minuter. ACIDCARE är en skräddarsydd lösning som tillverkas för varje enskilt företag efter exakta mätningar där lösningen ska installeras.

Kontakta oss idag
+45 6531 3102 info@steffca.dk

Tack för ditt meddelande! Vi återkommer så snart som möjligt.