NÄR DET INTE RÄCKER MED EN STANDARD PACKNING

LÄCKOR KAN VARA MILJÖFARLIGA
Om det uppstår läckor vid större anläggningar kan det ofta få katastrofala konsekvenser för klimatet. Dessutom finns det även ett ekonomiskt incitament att minimera läckage, eftersom utsläpp minskar vinsten och i värsta fall kan orsaka stillestånd och höga underhållskostnader.

 

REVOSEAL KAN VARA DIN LÖSNING
REVOSEAL är packningar av särskilt hög kvalitet och teknik som används där det inte räcker med standardpackningar.


FÖRDELAR MED REVOSEAL

  • Den utmärker sig genom att ha den lägsta läckagegraden av alla tillgängliga packningar på den internationella marknaden. Den har alltså 730 x lägre läckage än grafitpackningar.

  • Den baserar sig på metall-till-metall-teknik. Genom att kapsla in grafiten avlägsnas syret, vilket gör att packningen kan användas från -270 °C upp till 1 000 °C.
  • Packningens utformning säkerställer att grafiten inte fastnar på flänsen.

  • Packningens design minimerar effekten av ångslag och fluktuerande tryck.

  • REVOSEAL finns som självcentrerande, vilket förbättrar stabiliteten och minskar utblåsningen.

  • Packningen dras åt med lågt skruvmoment. Det är inte längre nödvändigt att efterspänna skruvarna.

  • REVOSEAL fungerar vid både lågt och högt tryck – upp till 400 bar.

  • REVOSEALs packningar är certifierade för TA-air VDI 2290 enligt DIN EN 1591.

  • REVOSEAL finns både som standardpackningar och som kundanpassade packningar.
Kontakta oss idag
+45 6531 3102 info@steffca.dk

Tack för ditt meddelande! Vi återkommer så snart som möjligt.