Så får du en tät packning med lång livslängd

Man använder packningar vid flänsförband för att säkerställa optimal tätning. Om du vill undvika läckage och onödigt kort livslängd finns det en rad faktorer som du bör beakta.

DE VANLIGASTE FELEN
Vissa fel bör man undvika när man tätar flänsförband med packningar. De vanligaste felen är felaktigt val av packningsmaterial, felaktig grovhet på flänsytan, smutsiga eller feta flänsytor, bristande smörjning av bultar, muttrar och brickor samt underlåtenhet att använda brickor.

FEL SMÖRJMEDEL
Vi upplever ofta missförstånd vad gäller användning av smörjmedel i samband med montering av packningar vid flänsförband. I värsta fall kan en felaktig användning av smörjmedel få motsatt effekt mot vad man strävar efter, så att man får otäta flänsförband och därtill packningar med mycket kort livslängd.

KORREKT OCH FELAKTIG ANVÄNDNING AV SMÖRJMEDEL
De fyra kolumnerna visar olika användning av smörjmedel och mutter, bult respektive bricka vid montering av packningar på flänsförband. I alla fyra tester dras bultarna åt med 100 newtonmeter.

  • Kolumnen till vänster visar korrekt procedur: Åtdragning (torque) 100,8 newtonmeter, Kraft: 47,16 kilonewton, Friktion: 0,09, Förlust: 0,09 %. Här används en smord bult, mutter och bricka.
  • Kolumn 2 från vänster visar åtdragning med en Förlust på 38,4 %. Här används en smord bult, osmord mutter och ingen bricka.
  • Kolumn 2 från höger visar åtdragning med en Förlust på 38,8 %. Här används en osmord bult, mutter och bricka.
  • Kolumnen till höger visar åtdragning med en Förlust på 63 %. Här används en osmord bult och mutter och ingen bricka.

Kraftförlusten i bulten är linjär med förlusten av yttryck på packningen.

 

BULTAR OCH MUTTRAR
Bultar och muttrar ska rengöras noggrant och smörjas med Molykote 1000 pasta. Tänk på att även använda smorda brickor. Det är otroligt viktigt att vara noga med detta. Figur 1 visar hur mycket yttryck man tappar när man inte smörjer bultar eller avstår från att använda brickor.

Man ska använda både bultar, muttrar och brickor som alla ska vara smorda med Molykote 1000 pasta.

 

UNDVIK KOPPARFETT
Undvik att smörja kopparfett på packningen för att göra den lättare att byta. Fett skapar en ”glidbana” för packningen som då förstörs på grund av bristande friktion. Därmed minskar yttrycket på packningen med upp till 70 %. Tänk emellertid på att fiberdukar är behandlade med non-stick yta, så den typen av dukar kräver minimal rengöring vid byte.

 

BRISTANDE AVFETTNING
Ett annat problem är bristande avfettning och rengöring av flänsytor före montering av packningar. Speciellt i samband med oljerör uppstår det ofta problem med bristande rengöring av flänsarna innan man börjar montera packningar. Flänsarna ska rengöras, annars riskerar du att behöva byta packning igen.

 

FLÄNSYTANS GROVHET
Packningen ska monteras direkt på den rena ytan och en grovhet på Ra= 3 till 6 mikrometer rekommenderas. En helt slät yta saknar friktion, vilket behövs för att monteringen av packningarna ska bli stabil.

TVÄRSPÄNNING OCH MOTSATT TVÄRSPÄNNING
Analyser visar att med vissa mjuka typer av packningar kan både tvärspänning och motsatt tvärspänning med fördel användas.

Denna metod säkerställer ett jämnt fördelat yttryck på den enskilda packningen.

  • För hårda packningar såsom fiberpackningar, t.ex. STEFFCA Universal, tvärspänns i tre steg 30-60-100 % med fast sekvens 1-2-3-4 (som visat vid A).
  • För mjuka packningar som t.ex. expanderad grafit och PTFE tvärspänns först och sedan spänns i motsatt (invers) riktning i fyra steg 25-50-75-100 % med alternerande ordning 1-2-3-4, 2-1-4-3, 1- 2-3- 4, 2-1-4-3 (som visat vid B).

 

ÅTDRAGNINGSMOMENT
Det är viktigt att använda en kalibrerad momentnyckel. Vid hårda packningar såsom fiberpackningar, t.ex. STEFFCA Universal, tvärspänns i tre steg 30-60-100 %.

Vid mjuka packningar, som t.ex. expanderad grafit och PTFE, tvärspänns först och sedan spänns i motsatt riktning i fyra steg 25-50-75-100 %.

Tester utförda av vår packningsleverantör Donit visar tydligt en jämnare fördelning av yttrycket vid tvärspänning med inverterande (motsattgående) riktning. Detta gör att yttrycket på packningen ökar med upp till 15 % vid den svagaste punkten. 4-stegsmetoden kan naturligtvis även användas på fiberpackningar, men med mindre effekt. Se även figur 2.

Om en fiberpackning blir otät får den inte efterspännas utan måste bytas ut, medan PTFE, rena grafitpackningar och spirallindade packningar kan efterspännas.

 

KORREKT ÅTDRAGNINGSMOMENT
På STEFFCA använder vi ett beräkningsprogram för att beräkna rätt åtdragningsmoment. Momentet beräknas baserat på M- och Y-värdena för de enskilda packningsmaterialen.

 

VAL AV PACKNINGSMATERIAL
För att kunna välja rätt packningsmaterial måste du minst känna till medium, tryck och temperatur. För att kunna beräkna korrekt åtdragningsmoment ska du även känna till flänstyp, bultkvalitet och packningens utformning.

Tjockleken väljer man med utgångspunkt i flänsens yta, eventuella skevheter etc. Som utgångspunkt är en så tunn packning som möjligt att föredra, men den ska emellertid kunna kompensera för eventuella skevheter. Ju tjockare packning, desto större krav på vridmoment samt storleken på packningsytan som mediet kommer i kontakt med.

Kontakta oss idag
+45 6531 3102 info@steffca.dk

Tack för ditt meddelande! Vi återkommer så snart som möjligt.