KLIMATAVTRYCK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE

På STEFFCA tar vi vårt samhällsansvar och klimatavtryck seriöst. Vi vill ha fokus på klimat, miljö och människor parallellt med att vi driver en ansvarsfull och ekonomisk verksamhet.


Som en av Danmarks ledande leverantörer av packnings- och tätningslösningar har vi ett ansvar att se till att vår verksamhet bidrar till en hållbarare värld.

Vi ser det som vårt samhällsansvar att våra packningar tillverkas i de bästa materialen och med precis rätt specifikationer för att minimera risken för läckage som kan få stora konsekvenser för klimat, miljö och människor.


Vi arbetar systematiskt och kontinuerligt för att initiera betydande insatser. Under 2023 har vi uppdaterat vår hållbarhetsstrategi. Våra prioriterade fokusområden handlar om ett ansvarsfullt sortiment, en hållbar drift och att vara en attraktiv arbetsplats.

VERKSAMHETSOMRÅDEN
Vårt sortiment består av packningar och tätningar samt tekniska isoleringslösningar och högkvalitativ detektering av syraläckage. Vi fokuserar på ett ansvarsfullt sortiment genom tre verksamhetsområden:

 

LEVERANTÖRSHANTERING
Vi kommer att arbeta aktivt med våra leverantörer för att säkerställa en ansvarsfull produktion och säkerställa att våra leverantörer följer etiska standarder. Vi är i färd med att implementera uppförandekod för leverantörer och rutiner för riskbedömningar.

HÅLLBARA MATERIAL
Vi använder så mycket av våra material som möjligt idag. Vi fokuserar på att ersätta våra maskiner med nya högteknologiska maskiner för att få ett optimalt utnyttjande av energi och resurser.

Vi ska bli bättre på att säkerställa återvinning så att våra material recirkuleras och kan återanvändas för andra ändamål.

Vi fokuserar på packningar med FSC-certifieringar för att bidra till en mer ansvarsfull emballageförbrukning.

 

PRODUKTSÄKERHET
Vi fokuserar på produktsäkerhet som en grundläggande parameter för vårt företag. För oss är detta en grundläggande premiss för att leverera till våra kunder. Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 och godkända för att hantera livsmedelsgodkända material.

NYA INSATSOMRÅDEN
Som tillverkningsföretag använder vi el i vår produktion. Genom ett antal åtgärder har vi främst fokuserat på att minimera vår energiförbrukning. Vi vidgar vårt fokus till att inkludera nya insatsområden som kan hjälpa oss minimera vår negativa påverkan på naturresurser och klimat.

AVFALL
Vi har implementerat ett nytt avfallssystem enligt avfallsförordningen. Vi fokuserar på korrekt sortering för att öka återvinningsgraden.


ENERGI

Idag använder vi eldrivna truckar i produktion och har etablerat 6 laddstationer för elbilar på vår parkering för anställda och kunder. Vi har bytt ut våra lampor mot LED-lampor och installerat sensorer för att minimera vår elförbrukning.

Vi har fokus på att ersätta våra maskiner med nya högteknologiska maskiner för att på så sätt säkerställa optimalt energiutnyttjande.

TRANSPORT
På sikt räknar vi med att byta ut våra 6 tjänstebilar mot elbilar. Vi har för närvarande 4 hybridbilar.
 

KLIMAT
Vi har fått överblick över vår direkta och indirekta klimatpåverkan. Vi har beräknat våra direkta CO2-utsläpp (SCOPE 1) och indirekta CO2-utsläpp (SCOPE 2).

Vi har även beräknat våra SCOPE 3-utsläpp i leverantörs- och kundled.

Vi värmer främst upp våra produktionshallar med överskottsvärmen från vår maskinpark, vilken sedan kanaliseras till andra hallar där den används för uppvärmning.

ATTRAKTIV ARBETSPLATS
Vi vill vara en attraktiv arbetsplats för att på så sätt bättre kunna dra till os och kvarhålla kvalificerade medarbetare. Det är viktigt för oss att alla våra medarbetare trivs, utvecklas och får stöd för att föra en hälsosammare livsstil. 

Vi fokuserar även på vikten av att kommunicera vilka hållbara åtgärder vi bidrar och arbetar med för att därav bli en attraktiv arbetsplats. Vi har ökat fokus på att vara en attraktiv arbetsplats genom tre insatsområden.

ARBETSSÄKERHET OCH HÄLSA
Vi fokuserar på arbetssäkerhet och arbetshälsa. Vi vill att våra anställda ska kunna arbeta säkert och vi vill värna om en säker och hälsosam arbetsmiljö.

STEFFCA uppmuntrar alla anställda att delta i en promenadgrupp varje vecka. Dessutom erbjuds alla anställda frukt och grönsaker varje dag.

Alla anställda får en sjukvårdsförsäkring. Detta erbjuder vi för att ge våra anställda optimala möjligheter till vård om de behöver detta. Vi erbjuder även alla anställda influensavaccination eftersom influensan kan vara extra allvarlig för vissa personer.

Vi erbjuder alla anställda lunchservice i företagets matsal för att säkerställa att alla ska kunna få en hälsosam och varierad kost.

PERSONALUTVECKLING
Vi engagerar alla anställda för att gemensamt skapa en bra arbetsplats. Vi har bl.a. hållit en medarbetarworkshop där vi kommit överens om en rad fokusområden, bl.a., inom hälsa.

Vi vill vara en rymlig arbetsplats och vi vill gärna hjälpa människor som befinner sig i arbetsmarknadens periferi att få jobb. Vi samarbetar med en mentor för att stödja dessa medarbetare eftersom vi ser det som vårt ansvar att utveckla och hjälpa den enskilda medarbetaren. Vi erbjuder även skyddat arbete och flexibel anställning till medarbetare som i samband med sjukdom har fått nedsatt arbetsförmåga. Vi vill behålla våra anställda i vårt företag så länge som möjligt.

Vi har fokus på att introducera nya medarbetare till vår arbetsplats. Vi har en personalhandbok och vi fokuserar på löpande utveckling av våra medarbetare genom relevanta kurser och utbildningar.

 

GOD FÖRETAGSLEDNING
Vi stödjer olika initiativ i lokalsamhället.

Genom danska Röda Korset har vi donerat till ukrainare som flyr kriget.

Vi har donerat till Danmarksinsamlingen eftersom vi vill bidra till att ge världens barn en bättre framtid.

Väldigt få människor går igenom livet utan att bli berörda av cancer, antingen som patient eller anhörig. En av tre personer får cancer före 75 års ålder. Det är väldigt många människor, och vi har därför valt att donera till Knæk Cancer.

Vi sponsrar Odense handbolls damlag.

Vi har bl.a. fokus på en intern uppförandekod som kan hjälpa oss förebygga korruption.

Våra prioriteringar stödjer primärt tre av FN:s globala mål:


GLOBALT MÅL 8: ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT
Målet är att främja ekonomisk tillväxt genom att skapa högre produktivitet och tekniska genombrott och uppnå full och produktiv sysselsättning och anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män.

GLOBALT MÅL 12: HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION
Målet handlar om effektiv hantering av våra gemensamma naturresurser och hur vi gör oss av med giftigt avfall och föroreningar, samt att uppmuntra industrier, företag och konsumenter att återvinna och minska sitt avfall.

GLOBALT MÅL 13: BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
Målet är att agera snabbt för att bekämpa klimatförändringarna och konsekvenser av dessa genom att begränsa ökningen av den globala medeltemperaturen till 1,5 grader över förindustriella nivåer och stärka motståndskraften och klimatanpassningen i utsatta regioner.

KLIMATRAPPORT
SCOPE 1, 2 & 3 UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER

Som en av danmarks ledande leverantörer av packnings- och tätningslösningar har vi ett ansvar att se till att vår verksamhet bidrar till en hållbarare värld.

Kontakta oss idag
+45 6531 3102 info@steffca.dk

Tack för ditt meddelande! Vi återkommer så snart som möjligt.