KLIMATAVTRYCK & SOCIALT ANSVAR

Vi tar vårt sociala ansvar och klimatavtryck seröst och vi har påbörjat en resa mot målet att göra STEFFCA mer hållbart. Den bransch vi jobbar i är inte speciellt grön, men trots detta fokuserar vi ständigt på att göra våra val så hållbara som möjligt.

Vi arbetar aktivt med FN:s 17 globala mål och fokuserar särskilt på följande 5 delmål:

RÖDA KORSET I DANMARK

Donation till Ukraina
Det är fruktansvärt det som händer i Ukraina, och det påverkar oss alla att det nu är krig i Europa. Röda Korset säger att det de mest vill ha är pengar, eftersom inköpslistan för Ukraina är lång (mat, vatten, varma kläder, tak över huvudet, kontanter till de tiotusentals familjer på flykt, samt stöd och utrustning för sjukhus och kliniker).

Vi har lyssnat på detta på STEFFCA, där anställda och företag har donerat totalt 70 000 DKK. Vi hoppas att vår ödmjuka donation kan göra en liten skillnad för några av de ukrainare som flyr krigets fasor.

Donation munskydd och ansiktsvisir
Covid-19-pandemin har varit en stor utmaning i många länder och har fått stora konsekvenser, särskilt i de länder som inte har ett väl fungerande sjukvårdssystem. Hos Steffca har vi därför beslutat att i samarbete med Danska Röda Korset donera totalt 150 000 munskydd och 91 000 ansiktsvisir. För som Anders Ladekarl från Danska Röda Korset säger: ”Världen är inte säker förrän viruset har bekämpats i alla länder – så i slutändan är det också i vårt eget intresse att bidra till kampen på andra ställen. Ingen är säker förrän alla är säkra.”

HAR PLATS FÖR ALLA
Vi ser det som ett socialt ansvar att vi säkerställer plats och rymlighet för alla på STEFFCA.

Därför har vi etablerat ett samarbete med Jobcenter Nyborg, genom vilka vi erbjuder utveckling och evaluering av arbetsförmågan för människor som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Vi har en mentor anknuten som tar hand om dessa anställda, eftersom vi ser det som vårt ansvar att utveckla och hjälpa individen vidare på ett bra sätt.

Vi erbjuder också skyddade jobb och flexjobb till anställda, som har fått nedsatt arbetsförmåga i samband med sjukdom. Vi gör detta för att kunna behålla våra anställda i vårt företag så länge som möjligt.

 

TRÄNING - HÄLSA
STEFFCA uppmuntrar alla anställda att delta i ett veckovis gånglag, dessutom erbjuds alla anställda dagligen frukt och grönsaker.

 

HÄLSA
Alla anställda är registrerade med en sjukförsäkring. Vi har gjort detta för att ge våra anställda de bästa alternativen om de behöver en behandling. Alla anställda erbjuds också influensavaccination, eftersom sjukdomen kan vara extra allvarlig för vissa.

MINSKAD VÄRMEFÖRBRUKNING
Vi värmer vår administrationsbyggnad med fjärrvärme, vilket innebär en minskning av vår totala CO2-förbrukning för uppvärmning med 13 %.

Vi värmer främst våra produktionshallar med överskottsvärme från våra maskiner, vilket innebär en avsevärt minskad värmeförbrukning.


LED-BELYSNING
Vi har bytt ut de flesta av våra lampor till LED-lampor för att minska CO2-utsläppen. Faktum är att LED-lampor använder upp till 85 % mindre energi än de gamla traditionella glödlamporna.

ELBILAR OCH LADDSTATIONER
På sikt räknar vi med att byta ut våra 6 tjänstebilar mot elbilar. För närvarande har vi 3 hybridbilar.

Vi vill gärna göra det så förmånligt som möjligt för våra anställda och kunder att köra elbil och därför har vi installerat 6 laddstationer på STEFFCA.

 

ELEKTRISKA TRUCKAR
Vi använder endast elektriska truckar i vår produktion.

HÖGTEKNOLOGISKA MASKINER
Vi prioriterar att ersätta våra maskiner med nya högteknologiska maskiner för att förbättra vårt energi- och resursutnyttjande.

       

ÅTERVINNING
Vi uppmuntrar återvinning av våra förpackningar genom att sätta en ”kom ihåg att återvinna mig smiley” på alla försändelser ut ur huset.

Vi strävar efter att sortera och minska allt vårt avfall så långt det är möjligt. Vi sorterar papper, plast och kartong för återvinning.

Vi använder endast återvunnet papper.

FÄRRE RESDAGAR
Vi uppmuntrar till färre resdagar genom att använda Teams.

VIKTIGT MED ETT RIKT NATURLIV
Biologisk mångfald är alla de variationer av liv som finns i naturen, och aldrig tidigare har den varit så pressad som den är idag. Om en art dör ut kan det få ödesdigra konsekvenser för våra liv här på jorden.

BIDRAR TILL BIOLOGISK MÅNGFALD
Hos STEFFCA vill vi gärna bidra till biologisk mångfald och därför kommer vi under hösten att låta omvandla merparten av våra gräsmarker till gynnsam natur där många arter kan trivas. Vi får planterat ursprungliga danska dikeskantsblommor till insekterna, häckar med bär till fåglarna och en del av området får växa vilt. Vi får även kompostöar och starholkar.

Kontakta oss idag
+45 6531 3102 info@steffca.dk

Tack för ditt meddelande! Vi återkommer så snart som möjligt.