Försäljnings- och leveransvillkor

LEVERANS
Alla leveranser och priser gäller fritt lager, och försändelser till kunden sker på kundens bekostnad och ansvar om inget annat avtalats. Försändelsesätt väljs efter bästa bedömning och utan ansvar för eventuella fraktskillnader. Alla priser är exklusive moms.

LEVERANSTID
Lagervaror skickas normalt inom 24 timmar. Specialtillverkade eller specialbeställda varor levereras i enlighet med avtal med STEFFCA.

BETALNING
Betalningsvillkoren är 30 dagar netto. Vid betalning efter denna tidpunkt tillkommer ränta motsvarande 2 procent av fakturabeloppet per påbörjad månad efter förfallodatum.

GARANTI
Garanti ges för tillverkningsfel i leveransen som kan tillskrivas STEFFCA. Om den defekta varan skickas inom en period av 12 månader från leveransdatumet till STEFFCA, kommer varan att bytas ut utan kostnad.

ANSVARSBEGRÄNSNING
Vid avtalsbrott från STEFFCA, till exempel vid brister, försenad leverans etc. till följd av fel och försummelser från STEFFCA, erbjuder STEFFCA ersättning i enlighet med dansk lagstiftning, varvid indirekta förluster som driftstopp, förlorad tid, förlorade vinst, dagsböter och liknande inte ersätts.

ANNULLERING AV BESTÄLLNING
Annullering av lagervaror kan endast ske i enlighet med avtal med STEFFCA. Om det handlar om en specialtillverkad order ska annullering ske före STEFFCA:s tillverkning/hembeställning.

REKLAMATIONER
Ska vara STEFFCA tillhanda senast 14 dagar från mottagandet av leveransen.

RETUR AV VAROR
Specialtillverkade eller specialbeställda varor tas inte i retur. Lagervaror tas endast i retur i enlighet med avtal med STEFFCA. För retur gäller följande förutsättningar:
Varan ska ha levererats under de senaste 14 dagarna
Varan måste vara hel och oskadad
Det ska framgå med vem av STEFFCA:s medarbetare som avtalet har ingåtts med
Orsaken till returen.
Vid kreditering kommer porto/frakt inte att krediteras.

KREDITVÄRDERING
STEFFCA uppdaterar löpande kund- och kreditupplysningar genom att registrera och inhämta information från CVR samt godkända kreditupplysningsföretag.

OFFERTER
Varje offert är föremål för ett slutgiltigt kreditgodkännande hos STEFFCA.

GILTIGHET
Ovanstående villkor gäller om inget annat har avtalats skriftligen.

Kontakta oss idag
+45 6531 3102 info@steffca.dk

Tack för ditt meddelande! Vi återkommer så snart som möjligt.