ATTRAKTIV ARBETSPLATS

Vi vill vara en attraktiv arbetsplats för att på så sätt bättre kunna dra till os och kvarhålla kvalificerade medarbetare. Det är viktigt för oss att alla våra medarbetare trivs, utvecklas och får stöd för att föra en hälsosammare livsstil. 

ARBETSSÄKERHET OCH HÄLSA
Vi fokuserar på arbetssäkerhet och arbetshälsa. Vi vill att våra anställda ska kunna arbeta säkert och vi vill värna om en säker och hälsosam arbetsmiljö.

STEFFCA uppmuntrar alla anställda att delta i en promenadgrupp varje vecka. Dessutom erbjuds alla anställda frukt och grönsaker varje dag.

Alla anställda får en sjukvårdsförsäkring. Detta erbjuder vi för att ge våra anställda optimala möjligheter till vård om de behöver detta. Vi erbjuder även alla anställda influensavaccination eftersom influensan kan vara extra allvarlig för vissa personer.

Vi erbjuder alla anställda lunchservice i företagets matsal för att säkerställa att alla ska kunna få en hälsosam och varierad kost.

PERSONALUTVECKLING
Vi engagerar alla anställda för att gemensamt skapa en bra arbetsplats. Vi har bl.a. hållit en medarbetarworkshop där vi kommit överens om en rad fokusområden, bl.a., inom hälsa.

Vi vill vara en rymlig arbetsplats och vi vill gärna hjälpa människor som befinner sig i arbetsmarknadens periferi att få jobb. Vi samarbetar med en mentor för att stödja dessa medarbetare eftersom vi ser det som vårt ansvar att utveckla och hjälpa den enskilda medarbetaren. Vi erbjuder även skyddat arbete och flexibel anställning till medarbetare som i samband med sjukdom har fått nedsatt arbetsförmåga. Vi vill behålla våra anställda i vårt företag så länge som möjligt.

Vi har fokus på att introducera nya medarbetare till vår arbetsplats. Vi har en personalhandbok och vi fokuserar på löpande utveckling av våra medarbetare genom relevanta kurser och utbildningar.

STEFFCA-TEAMET

Vi uppskattar hur viktigt det är att våra medarbetare känner sig som en del av STEFFCA-teamets gemenskap. Därför anordnar vi regelbundet gemensamma evenemang för att stärka de sociala relationerna mellan våra medarbetare. Ett litet urval av våra evenemang:

 

HANDBOLLSMATCH
Vi var alla med på ett VIP-event där vi såg semifinalmatchen mellan Odense Handboll och Ikast Handboll. Det var en mysig kväll som började med en gemensam middag, och sedan fortsatte vi ut på läktaren där vi hejade som bara den.

 

TOUR-DE-FRANCE
Hela STEFFCA-teamet med partners var inbjudna när Touren kom till Nyborg. Det var en stor upplevelse för oss alla att få uppleva atmosfären från Tour de France. Festen fortsatte på Sinatur Hotel Storebælt och avslutades nästa dag med frukost för alla. 

EN VILOPAUS FÖR HJÄRNAN
Event med Niels Krøjgaard som gav hjärnan lite annat att tänka på än packningar och tätningar. Niels bjöd på en fantastisk show med bedrägeri, lurendrejeri, äkta psykologi och showmanship.

 

TEAMBUILDING
En seglats i den sydfynska skärgården med Martin Steffensen ( vd och ägare) som kapten. Vi delades upp i 6 lag, och varje lag tilldelades en heldag. För vissa låg detta långt utanför komfortzonen, för andra var det skönt med en annorlunda dag, men vi tyckte alla att det var fantastiskt att få spendera en hel dag tillsammans med våra närmaste kollegor.

Dagen slutade med en fest i sann STEFFCA-anda, med korvkiosk, öl- och ginbar, musik och glada kollegor.

FÖRVALTNING

UPPFÖRANDEKOD FÖR LEDNINGEN
Vår ledningskultur bygger på ett transparent och etiskt ledarskap med efterlevnad av lagstiftningen som en självklarhet. Vi värnar om vårt klimat, vår miljö och människors villkor och upprätthåller samtidigt en ansvarsfull ekonomisk verksamhet.

 

INTERN UPPFÖRANDEKOD
Vår företagskultur är förankrad i vår uppförandekod. Det är viktigt för oss att alla medarbetare inte bara följer lagstiftningen utan också uppmuntras att agera med integritet och ansvar. Vi har dokumenterat viktiga policyer i vår personalhandbok.

 

LEVERANTÖRSHANTERING
Vi arbetar aktivt tillsammans med våra leverantörer för att säkerställa en ansvarsfull tillverkning och att våra leverantörer följer de etiska normerna. I vårt strategiska arbete ingår riskbedömning genom hela värdekedjan.

DONATIONER/SPONSRING
Det är viktigt för oss att stödja initiativ som bidrar till ett större socialt ansvar.

STEFFCA stödjer lokalsamhället på olika sätt, bland annat genom Nyborg Voldspil och SUS Nyborg. Vi är också sponsorer till Odenses handbollslag i damligan.

Genom danska Röda Korset har vi donerat till ukrainare som flyr kriget.

Vi har donerat till Danmarksinsamlingen för att vi vill vara med och ge världens barn en bättre framtid.

Mycket få människor går igenom livet utan att drabbas av cancer, antingen som patient eller anhörig. 1 av 3 får cancer före 75 års ålder. Det är många människor, och därför har vi valt att donera till Knæk Cancer-kampanjen.

Kontakta oss idag
+45 6531 3102 info@steffca.dk

Tack för ditt meddelande! Vi återkommer så snart som möjligt.