Vi har alltid fokuserat på bästa service, hög kvalitet, innovation och tilförlitlighet

STEFFCA A/S grundades 1993 av Kurt Steffensen i syfte att leverera packningslösningar för spisar, pannor och kaminer till den skandinaviska marknaden.

År 2002 utnämndes STEFFCA till Gazellföretag för första gången. Korandet är ett erkännande av företag som har haft en positiv tillväxt varje år under fyra räkenskapsår och som totalt minst har fördubblat sin omsättning under de fyra åren. Sedan dess har STEFFCA vunnit flera Gazellpriser.

BEHÖVER MER PLATS
Produktutveckling och en expansiv utökning av produktsortimentet ledde till att STEFFCA flyttade till nya och större lokaler i Nyborg 2005, varifrån STEFFCA nu också marknadsför industriella isoleringslösningar som baserar sig på modern textilteknik.

2008 övertog STEFFCA packningsfabriken Evi Pak i Esbjerg och 2009 flyttades produktion och lager härifrån till våra utbyggda lokaler på företaget i Nyborg.


GENERATIONSSKIFTE 2008

Ett generationsskifte gjordes 2008 då Dorthe och Kurt Steffensen överlämnade ledningen av STEFFCA A/S till sina söner Mikkel och Martin.

INITIATIVPRIS OCH NYA MÖJLIGHETER
År 2020 vann STEFFCA A/S Fyns Initiativpris. Coronakrisen samma år kom som en chock för många företag. Anställda skickades hem, exportmarknaderna stängde och osäkerheten var stor.
STEFFCA lyckades utnyttja möjligheterna i en svår situation när vi började producera skyddsutrustning i form av ansiktsvisir. På så sätt vände vi en hotfull nedgång till tillväxt och utveckling. Samtidigt bidrog STEFFCA A/S till att lösa en samhällskritisk uppgift, eftersom bristen på skyddsutrustning var stor.


AVDELNING I TYSKLAND
I början av 2023 expanderade vi till den tyska marknaden, närmare bestämt till München. Vi har redan en sund verksamhet i Tyskland, men med utgångspunkt i vår nya tillväxtstrategi prioriterar vi fysisk närvaro för att bättre kunna stärka vår position på den tyska B2B-marknaden.


TILLVÄXTEN FORTSÄTTER, MEN VÅRA RIKTLINJER ÄR DE DESAMMA

Vår omsättning och antalet anställda har ökat i takt med affärsområdets expansion, men STEFFCAs mål att alltid fokusera på bästa service, hög kvalitet, fokuserad innovation och snabb leverans är oförändrat.

 

Kontakta oss idag
+45 6531 3102 info@steffca.dk

Tack för ditt meddelande! Vi återkommer så snart som möjligt.