EXPERTRÅDGIVNING GÄLLANDE PACKNINGAR OCH TÄTNINGAR

Den rådgivning vi ger våra kunder handlar till stor del om att välja rätt lösning i rätt material för tätnings- och packningslösningar.

När vi rekommenderar material tar vi bland annat hänsyn till följande parametrar:

  • Mekaniska egenskaper; slitage, slag etc.
  • Kemisk beständighet: olja, bensin, syra, bas etc.
  • Väderbeständighet: kyla, värme, damm, ozon etc.
  • Media: temperatur, tryck, flöde etc.
  • Godkännanden: BAM, DVGW, KTW, WRC, FDA, EN 1935 m.fl.

VÅRA KUNDER FINNS I NÄSTAN ALLA BRANSCHER:

Byggeri Ekspertviden inden for pakninger og tætninger
Konstruktion
Ekspertviden inden for pakninger og tætninger til Farmaceutisk Industri
Läkemedelsindustri
Ekspertviden inden for pakninger og tætninger til Fødevare Industrien
Livsmedelsindustrin
Ekspertviden inden for pakninger og tætninger til Hydraulik
Hydraulik
Ekspertviden inden for pakninger og tætninger til kedelproduktion
Pannproduktion
Ekspertviden inden for pakninger og tætninger til kemisk industri
Kemisk industri
Ekspertviden inden for pakninger og tætninger til kompressorer
Kompressorer
Ekspertviden inden for pakninger og tætninger til maskinindustri
Maskinindustrin
Ekspertviden inden for pakninger og tætninger til motorproduktion
Motorproduktion
Ekspertviden inden for pakninger og tætninger til offshore
Offshore
Ekspertviden inden for pakninger og tætninger til papirindustri
Pappersindustrin
Ekspertviden inden for pakninger og tætninger til procesvand
Bearbeta vatten
Ekspertviden inden for pakninger og tætninger til pumpe- og ventilproduktion
Pump- / Ventilproduktion
Ekspertviden inden for pakninger og tætninger til Raffinaderier
Raffinaderier
Ekspertviden inden for pakninger og tætninger til rederier
Rederier
Ekspertviden inden for pakninger og tætninger til spildevandsanlæg
Avlopp
Ekspertviden inden for pakninger og tætninger til tankproduktion
Tankproduktion
Ekspertviden inden for pakninger og tætninger til procesvand
Vatten
Ekspertviden inden for pakninger og tætninger til vindmølleindustrien
Väderkvarnar
Ekspertviden inden for pakninger og tætninger til rederier
Varv
Kontakta oss idag
+45 6531 3102 info@steffca.dk

Tack för ditt meddelande! Vi återkommer så snart som möjligt.