MOLYKOTE 1000
GÄNGPASTA

FÖRDELAR

För smörjning av muttrar, bultar och pinnbultar – vanligtvis vid montering av packningar på flänsar.

Molykote minskar friktionen och ger därför en bättre åtdragning av bultar och muttrar så att yttrycket ökar. Utan smörjning med Molykote reduceras ytspänningen med upp till 40 procent – med Molykote kan åtdragning av bultar och muttrar på flänsarna utföras med optimalt yttryck.

Friktionskoefficienten är låg och enhetlig och jämförbar med en oljad bult. Även efter upprepad demontering och återmontering förblir friktionskoefficienten oförändrad.

• Förbättrar tätningen av gängan.
• Utmärkt rostskydd.
• Korrekt och enhetligt förhållandet mellan vridmo ment och klämkraft även efter upprepad demontering.
• Förhindrar rivning efter att ha utsatts för höga temperaturer under lång tid.

 

MATERIAL

  • Mineraloljebaserad gängpasta som innehåller fast smörjmedel.
    Innehåller varken bly eller nickel
Kontakta oss idag
+45 6531 3102 info@steffca.dk

Tack för ditt meddelande! Vi återkommer så snart som möjligt.