EXPERTRÅDGIVNING GÄLLANDE PACKNINGAR OCH TÄTNINGAR

Den rådgivning vi ger våra kunder handlar till stor del om att välja rätt lösning i rätt material för tätnings- och packningslösningar.

När vi rekommenderar material tar vi bland annat hänsyn till följande parametrar:

  • Mekaniska egenskaper; slitage, slag etc.
  • Kemisk beständighet: olja, bensin, syra, bas etc.
  • Väderbeständighet: kyla, värme, damm, ozon etc.
  • Media: temperatur, tryck, flöde etc.
  • Godkännanden: BAM, DVGW, KTW, WRC, FDA, EN 1935 m.fl.

VÅRA KUNDER FINNS I NÄSTAN ALLA BRANSCHER:

Byggeri
Konstruktion
Farmaceutisk Industri
Läkemedelsindustri
Fødevare Industri
Livsmedelsindustrin
Hydraulik
Hydraulik
Kedelproduktion 4
Pannproduktion
Kemisk Industri 6
Kemisk industri
Kompressorer 7
Kompressorer
Maskin Industri 8
Maskinindustrin
Motor Produktion 9
Motorproduktion
Offshore 10
Offshore
Papirindustri Ny 11
Pappersindustrin
Procesvand 12
Bearbeta vatten
Pumpe Ventil Produktion 14
Pump- / Ventilproduktion
Raffinaderier 13
Raffinaderier
Rederier 16
Rederier
Spildevand 15
Avlopp
Tankproduktion 17
Tankproduktion
Procesvand 12
Vatten
Vindmøller 18
Väderkvarnar
Rederier 16
Varv
Kontakta oss idag
+45 6531 3102 info@steffca.dk

Tack för ditt meddelande! Vi återkommer så snart som möjligt.